Наредба за провеждане на държавни първенства, турнири и купи към Федерация народна топка България – ФНТБ за ПЕРИОД 2019 -2023 Г.


НАРЕДБА И ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2019-2023

 ФНТБ/ DBFB  си запазва правото за промени в настоящата наредба и програмата на състезанията.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА, ТУРНИРИ И КУПИ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОД 2019 -2023 Г.

Утвърдена от управителния съвет на Федерация Народна топка България- ФНТБ / Dodgeball Federation Bulgaria-DBFB на 09.11.2018

РАЗДЕЛ 1 – ЮРИДИЧЕСКО  ОСНОВАНИЕ:

1.Съгласно чл. 3 от Устава на СДРУЖЕНИЕ „ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ “, то организира и регламентира държавните първенства.

2. ЛИЦЕНЗИРАНА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛХГАРИЯ – ФНТБ / DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB OT 02.05. от Министерството на младежта и спорта .

РАЗДЕЛ 2 – ЧЛЕНСТВО:

1.Федерация народна топка България е член на Световната Асоциация по народна топка – World Dodgeball Association ( WDA ) и е член на Европейската Федерация по народна топка – European Dodgeball federation – ( EDBF )

2 Във Федерация народна топка България членуват 9 клуба от 6 области в страната – София, Варна, Плевен, Повдив, Кюстендил , Русе.

 1. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ДЪ СМАРТС – СОФИЯ

2. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ДЪ СИЙГЪЛС – ВАРНА

3. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ФЮЖЪН АКАДЕМИ – СОФИЯ

4. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ПРИСТА – РУСЕ

5. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА КОСМОС – ПЛОВДИВ

6. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ЕНДЛЕС ТЕЙЛ – СОФИЯ

7. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ – СОФИЯ

8. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА КОНДОР – ПЛЕВЕН

9. КЛУБ ПО НАРОДНА ТОПКА ДРАКОНИТЕ – КЮСТЕНДИЛ

Годишна вноска за членство във Федерация Народна топка България е в размер на 120 лева за състезателната година. Това дава пълноправно членство на съответния клуб във ФНТБ и право да заявява участие в турнирите на ФНТБ през годината. Право на Лиценз да развива тренировъчна, сътезателна и организационна дейност в областта, в която е учреден клубът по народна топка и да участва в състезанията организирани от ФНТБ на територията на България, както и право на глас на общо събрание на ФНТБ !

„Обединена българска банка“ АД (ОББ) –  United Bulgarian Bank -UBB

Банков Адрес: ул. „Георги С. Раковски“ 135-Б , 1000 Център, София

Bank address – str. Georgi Rakovski 135- B , 1000 center Sofia

БАНКОВА СМЕТКА ( Bank Account number ) :

BIC: UBBS BG SF

IBAN: BG76UBBS88881000675376

Основание за плащане –  пример .. – КЛУБ Фюжън Членски внос 2019 ..20..21..22..23

Reason for Payment  – example….. – Dodgeball club Fusion , membership fee

СДРУЖЕНИЕ в обществена полза

 ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ – ФНТБ

Dodgeball Federation Bulgaria – DBFB

БУЛСТАТ( ЕИК) / VAT : 176 98 40 65

адрес: София , ул. “Врабча” 14 , ет.1, ап.1

Sofia – 1000, Bulgaria , str. Vrabcha 14 , ap. 1, fl. 1

Константин Миладинов

Konstantin Miladinov

Президент Федерация Народна Топка България

President Dodgbeall Federation Bulgaria

тел: 0885 94 84 96

email:  magicmanstudio@abv.bg

РАЗДЕЛ 3 – ВИДОВЕ ПЪРВЕНСТВА :

1.Държавно клубно първенство за купата на Федерация Народна топка България – DBFB CUP BULGRIA – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

2. Държавно клубно първенство за купата на София – SOFIA DODGEBALL CUP  – SDC – – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

3. ТУРНИР ЗА СУПЕР КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ – SUPER DODGEBALL CUP BULGARIA – SDCB – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

4. Държавно клубно първенство ТУРНИР ЗА КУПАТА НА ПЛОВДИВ DODGEBALL CUP KOSMOS– PDC – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

5. Държавно клубно първенство ТУРНИР ЗА КУПАТА НА ПЛЕВЕН – CONDOR DODGEBALL CUP PLEVEN – CDCP – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

6. Държавно клубно първенство ТУРНИР ЗА КУПАТА НА ВАРНА – ПЛАЖНА НАРОДНА ТОПКА THE SEAGULLS – THE SEAGULLS BEACH DODGEBALL CUP – SDBC – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

7. Държавно клубно първенство ТУРНИР ЗА КУПАТА НА ВАРНА В ЗАЛА – THE SEAGULLS DODGEBALL CUP VARNA – SDCV  – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

8. Държавно клубно първенство по плажна народна топка за купата на София – SOFIA BEACH DODGEBALL CUB – SBDC – МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ

9. Държавно клубно първенство за купата на THE SMATRS – THE SMARTS DODGEBALL CUP SOFIA – SDCS

10. Държавно клубно първенство за купата на Фюжън Академи – FUSION DODGEBALL CUP SOFIA – FDCS

11. Държавно клубно първенство за купата на Приказка без край – STORY DODGEBALL CUP SOFIA    

12. Държавно клубно първенство за купата на Русе – PRISTA DODGEBALL CUP RUSE – PDCR

13. Държавно клубно първенство за купата на СОФИЯ – DODGEBALL CUP ENDLESS TAIL

14. ДЪРЖАВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО ЗА КУПАТА НА КЮСТЕНДИЛ – DODGEBALL CUP DRAGON

РАЗДЕЛ 4 – ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ :

– 7 – 9г. по българските правила / по новите DODGEBALL правила с 5 топки

– 10 – 12г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки

– 13 -15г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки

– 16 – 18г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки

– над 18 г. на професионално ниво без възрастови ограничения по новите DODGEBALL правила с 5 топки

РАЗДЕЛ 5 – СЕЗОНИ

Първенството през годината се раделя на четери полусезона :

В зала:

 • есен – зима , който започва 20.09 . и приключва 20.12.
 • пролетен полусезон , който започва 15.01. и приключва 15.06.
 • летен полусезон за турнири по плажна народна топка , който започва 15.06 и приключва на 20.09
 • зимен – народна топка на сняг 01.12 – 28.02
 • народна топка в зала и на батут – целогодишно

РАЗДЕЛ 6 – ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ :

1. Право за участие имат отбори от клубовете по народна топка, които са включени в Националния регистър на федерацията и Министерство на младежта и спорта и са изпълнили изискванията на настоящата Наредба за провеждане на първенствата и турнири

2. Не се допускат отбори  от нелицензирани  клубове по народна топка.

3. Всеки клуб трябва да е изпълнил своите финансови задължения към Федерация Народна топка България – ФНТБ  преди да подаде заявка за участие в което и да е първенство, турнир или купа.

4. Коректно картотекирани играчи според наредбата за статута на спортистите професионалисти и спортистите аматьори на Федерация Народна топка България, утвърдена от УС на ФНТБ на 09.11.2018. 9.1.Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за ЕИП /Европейско икономическо пространство/ или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България. 

5. Клуб, който е заплатил своя членски внос в размер на 120 лв. към ФНТБ в срок за съответната календарна година, в която се провеждат състезанията.

6. Клуб, който е заплатил коректно таксата за участие в размер на 50 лева за съответното състезание от календара на ФНТБ в съответната категория МЪЖЕ, ЖЕНИ, СМЕСЕН СЪСТАВ ИЛИ ОБЩО 150 ЛЕВА КЪМ ФНТБ . Със събраните средстава се покриват разходите и възнагражденията на съдиите , които ще водят срещите на съответното първенство.

7. В случай, че на конкретното събитие няма спонсор и дарител , който да покрие съответните раходи за зала, медали и храна, участващите клубове солидарно покриват разходите с домакина на турнира като разпределят разходите помежду си на равни части. Пимер – ако на турнира участват 5 клуба, а разходите са 500 лева, то разделяме 500 на 5 и всеки клуб плаща сумата от 100 лева при представянето на съответния документ за разходи.

8. В слуай, че няма спонсор или дарител за конкретно събитие, всеки клуб поема сам разходите за път, храна и спане за съответния турнир. В случай, че останалите клубове искат да са солидарни и да помогнат на даден клуб да участва на конкретно първество, то те могат да му спомогнат финасово. 

РАЗДЕЛ 7 – ЛЕГИТИМНОСТ :

1. Състезател се смята за легитимен, ако не е изключен от ФНТБ

2. Състезател се смята за легитимен, когато е картотекиран коректно към ФНТБ:

– заплатил ежегодна такса за картотека 10 лева за състезателната година към ФНТБ

– заплатил членска карта 10 лева , която важи за срок от  5 години към ФНТБ

3. Състезател се счита за легитимен, когато е спазил всички изисквания утвърдени от устава на ФНТБ , както от правилниците и наредбите утвърдени от УС на ФНТБ .

4. Състезател с коректни документи за участие в състезания на ФНТБ

РАЗДЕЛ 8 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Преди всеки мач, на Техническата конференция или на проверката на документи (ако няма Техническа конференция) се представят: 

1. Отборен лиценз.

2. Форма Декларация, с която съответния състезател заявява:

– явно желание за участие в съответното състезание ( ако е пълнолетен), а ако не е пълнолетен, разрешение от родител или настойник, който разрешава участието на непълнолетното лице да пътува и да участва в съответното състезание и е съгласен събитието с участието на непълнолетното лице да се отрази в медии и интернет пространството чрез снимков и видео материал.

– поема отговорност за здравето си и представя спортна застраховка

–  заявява и дава съгласието си според закона за личните данни , събитието да се отрази чрез снимков и видео материал в интернет пространството, медии и социални мрежи с цел реклама и популяризиране на спорта народна топка

3. Заверен периодичен медицински преглед.

4.Заверен предсъстезателен медицински преглед.

5. Документи за самоличност в оригинал на всеки състезател : лична карта или паспорт за навършилите 14 години, а за лица под 14 години – паспорт или ученическа книжка + акт за раждане . За пълнолетни лична карта или паспорт.

/оригинал или нотариално заверено копие/.

6. Документ, с който дава съгласието си да спазва всички етични правила по време на турнира утвърдени от Правилника за етични правила на ФНТБ и поема отговорност за действията си.

7. Състезател, който не отговаря на някое от тези изисквания, не се допуска до участие в съответната среща или турнир.

РАЗДЕЛ 9 – РЕГИСТРИРАНЕ

1.Чрез съответната форма (формуляр), не по-късно от 14 ДНИ  ПРЕДИ ВСЯКО СЪСТЕЗАНИЕ.

2.Клубовете по народна топка , пропуснали този срок, губят право за участие.

3.Клубовете по народна топка, регистрирали отбори са длъжни да участват във всички фази на съответното първенството към ФНТБ или минимум на три от изброениете 13 турнира.

Регистрация

1.ФНТБ утвърждава получените регистрации и уведомява клубът по народна топка  най-късно 2 седмици преди започване на съответното първенство.

2.Въз основа на направените регистрации ФНТБ разпределя клубовете в различните групи.

РАЗДЕЛ 10 – ТОЧКУВАНЕ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДНА СРЕЩА

1. ДВЕ ПОЛУВРЕМЕНА ОТ ПО 15 МИНУТИ

2. МЕЖДИННО ВРЕМЕ ОТ 3 МИНУТИ ЗА ВСЕКИ ГЕЙМ И В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ ТРИ МИНУТИ, АКО ДАДЕНИЯ ГЕЙМ НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ, СЪДИЯТА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА КРАЙ НА ГЕЙМА. ОТБОРЪТ С ПОВЕЧЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА ПОЛЕТО ПЕЧЕЛИ. В СЛУЧАЙ , ЧЕ ДВАТА ОТБОРА СА С ЕДНАКЪВ БРОЙ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА ПОЛЕТО, ДВАТА ОТБОРА СИ РАЗДЕЛЯТ ПО ЕДНА ТОЧКА. СЛЕД КОЕТО ТЕ РАЗМЕНЯТ ИГРАЛНИТЕ ПОЛЕТА. ПОЧИВКАТА Е НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 МИНУТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПОЛУВРЕМЕНА.

3. В ЕДНО ПОЛУВРЕМЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗИГРАЯТ НЕОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ГЕЙМОВЕ 

4. ОТБОР , КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ, ГУБИ СРЕЩАТА СЪС СЛУЖЕБЕН РЕЗУЛТАТ 0:10

5. ОТБОР , КОЙТО СЕ Е ЯВИЛ НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ С НЕДОСТАТЪЕН БРОЙ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА ПОЛЕТО, ГУБИ СРЕЩАТА СЪС СЛУЖЕБЕН РЕЗУЛТАТ 0:10

6 . ОТБОР , КОЙТО СЕ  Е ЯВИЛ НА СЪСТЕЗАНИЕ БЕЗ ДА Е ЗАПОЗНАТ С ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА , НЕ СПАЗВА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НА ФНТБ , ОБИЖДА СЪДИИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ, ПУБЛИКА И СЕ ДЪРЖИ НЕПРИСТОЙНО НА ПОЛЕТО , ПО ПРЕЦЕНКА НА СЪДИЯТА  МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ УЧАСТИЕ И СЪДИЯТА ДА ПРИСЪДИ СЛУЖЕБНА ЗАГУБА 0:10 НА ПРОТИВНИКОВИЯ ОТБОР. СЛЕД, КОЕТО ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ НА ФНТБ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ КАКВО НАКАЗАНИЕ ДА ПОСТАВИ НА ПРОВИНИЛИЯ СЕ ОТБОР ИЛИ СЪСТЕЗАТЕЛ МАКСИМУМ МЕСЕЦ СЛЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ.

7. Времетраенето на една среща се определя според възрастовата глупа на състезателите 7 – 14 години, но не по-малко от 6-7 минути на полувреме.

РАЗДЕЛ 11 – СЪСТАВ НА ОТБОРА

1.Във всеки етап на Държавните първенства, турнири, купи , отборите могат да бъдат съставени от минимум 8 и максимум 12 състезатели и до 5 официални лица (тийм мениджър, треньор, асистент треньор, лекар и физиотерапевт) във всеки , коректно картотекирани в Системата на ФНТБ .

2. Всеки клуб трябва да се състезава в три КАТЕГОРИИ ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – МЪЖЕ, ЖЕНИ И СМЕСЕН СЪСТАВ.

3. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛУБЪТ РАЗПОЛАГА САМО С ЕДИН ИЛИ ДВА ОТ ТРИТЕ СЪСТАВА, ТОЙ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО  САМО С ОТБОРА В КОНКРЕТНАТА КАТЕГОРИЯ.

4. Основни състезатели 6 на брой и две резерви за състав до 8 човека във всяка категория мъже, жени и смесен състав

5. Основни състезатели 6 на брой и 6 резерви за състав до 12 човека във всяка категория мъже, жени и смесен състав

6 Основни състезатели 6 на брой и 4 резерви за съастав до 10 човека във всяка категория мъже, жени и смесен състав

7. До 6 официални лица (президент на клуб , тийм мениджър, треньор, асистент треньор, лекар и физиотерапевт)

8. Смесеният състав на клубът е съставен с основни състезатели 6 на брой – трима мъже и три жени и със съответняи брой резервен състав  до 8 човека( резерви мъж и жена или общо двама човека ) , до 10 човека ( резерви 2 мъже и две жени или общо 4 човека ) , до 12 човека ( три жени и трима мъже или общо 6 човека ).

9. В рамките на един мач, могат да се правят до три смени по преценка на треньора на отбора , но само във времето между геймовете или в случай, че някой от играчите на даден отбор се контузи и не може да продължи физически или психически мачът. Един път сменен състезател може да се върне обратно на игрището но в рамките на определените три смени .

10. Отбор в състав 8 човека поема сам отговорност за смените в отбора си в случай , че се контузят повече от двама играчи и отборът остане с по-малко от 6 състезатели на игралното поле. В този случай се присъжда служебна загуба на отбора с 0:10.

РАЗДЕЛ 12 – КАРТОТЕКИРАНЕ

1.            Форми (формуляри):

2. Техническо ръководство.

3. Ангажиране за спазване на Устава и правилниците на ФНТБ .

4  Регистрация на максимум 12 състезателя за участие в дадена мач или турнир, на база издаден от ФНТБ  отборен лиценз със състезателни номера във възходящ ред във всяка  съответната категория мъже, жени , смесен състав.

5.  Регистрация на състезател ненавършил 14 г. (без нотариална заверка на подписите).

6. Регистрация на състезател от 14 навършени до 18 години (без нотариална заверка на подписите).

7.  Регистрация на състезател–аматьор, навършил 18 г. (без нотариална заверка на подписите).

Процедура

8. Картотекирането на състезател/ка за всички фази на Държавните първенства на ФНТБ , включително зоналните, регионалните и нагоре, се извършва чрез ФНТБ . За състезателите за всички възрасти прикачването на снимка в профила е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. 

9. Клуб по народна топка може да картотекира неограничен брой състезатели (за съответното първенство), за които е длъжен да представи всички неонходими документи посочени в този правилник в раздели 6,7,8

10. Отговорността за редовноста на картотекираните състезателите в първенството е на съответния клуб на народна топка, както и на президент, треньор,  регионалните отговорници, състезатели, членове на клуба удостоверили това с подпис.

11. Отговорността за въведените и предоставени документи и данни носи единствено клубът по народна топка и цялото му ръковоство. В случай на инцидент възникнал от невярно предоставени данни от клубът при картотекиране или заявка за участие на турнир, отговорност носи клубът и цялото му ръководство.

12. Допълнително карототекиране на състезатели от един и същ клуб или такива, които не са били картотекирани в друг клуб по народна топка през настоящата спортно-състезателна година се разрешава единствено чрез решение на УС на ФНТБ в случаите, когато всички правила са спазени , но има намеса на човешки фактор или непредвидени житейски обстоятелства.  Срокът за картотекиране на състезатели/ки  е три пъти в годината есен 01.09 -01.10 , зима 15.12 – 20.01 , пролет 01.04. – 30.04. за летния сезон по плажна народна топка.

РАЗДЕЛ 13 – СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВО

1.Държавните първенства се провеждат според официалните правила на Световната АСОЦИАЦИЯ ( WDA – WORLD DODGEBALL ASSOCIATION) и Европейската ФЕДЕРАЦИЯ (EDBF – EUROPEAN DODGEBALL FEDERATION) ПО НАРОДНА ТОПКА / ДОДЖБОЛ / DODGEBALL , в зала, на плаж, на сняг, на батут, навсякъде в природата.

2.Базовата структура на Държавните първенства са Областните и Зоналните такива, провеждани в шест региона, както следва: 

–              Регион „Витоша” – област София-град.

–              Регион „Струма” – София – област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

–              Регион „Тракия” – области Пазарджик, Пловдив и Смолян.

–              Регион „Странджа” – области Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас.

–              Регион „Добруджа” – области Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище, Русе и Силистра.

–              Регион „Хемус” – области Велико Търново, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин. 

3.            Всяка година, системата за провеждане на Държавните първенства се актуализира в зависимост от броят на подадените заявки за участие.

РАЗДЕЛ 14 – РАЗМЕРИ НА ПОЛЕТО И ТОЧКУВАНЕ НА ОТБОРИТЕ В РАНГЛИСТА

 1. ПОЛЕТО Е С РАЗМЕРИ 17-8 МЕТРА . НА СХЕМАТА Е ПОСОЧЕНО ТОЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЕТО. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ.
 • ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА СА ОПИСАНИ ПОДРОБНО НА САЙТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА В РАЗДЕЛ WDA правила и EDBF правила. Посетете нашата страница на адрес .
 • При победа на 0 точки, отбора победител записва в годишната ранглиста 3т.
 • При загуба на 0 отборът , който е загубил записва в актива си 0т.
 • При загуба различна от О , загубилият обор записва в актива си 1т.
 • При слъжебна загуба се отнема точка на отбора и се прибавя към актива на победителя , или 3 т. за служебната загуба + 1 т. отнета от загубилия или общо 4т.
 • При равенство се прибавя по една точка на двата отбора.
 • При загуба с разлика  по–малка от 4 точки , загубилия прибавя в актива си 2 точки, а победителя 3т. 

РАЗДЕЛ 14.1 ТОПКИ ЗА ИГРА И ЕКИП

 1. ИГРАЕ СЕ СЪС 7 ИНЧА ТОПКА ЗА НАРОДНА ТОПКА – DBFB GOTCHA BALL 7”
 2. 5 ТОПКИ НА БРОЙ
 3. ТОПКИТЕ СА ОТ ПЛАТ ЛЕКИ, МЕКИ И ПРИ УДАР БЕЗБОЛЕЗНЕНИ
 4. Топките са одобрени от Световната Асоцияция по народна топка, на която Федерация Народна топка е член и в нея членуват 70 страни.
 5. Играе се с топки, които са одобрени единствено и само от Федерация Народна топка и управителният съвет на ФНТБ чрез официално писмено разрешение от Президента на ФНТБ. 
 • Екипировка, официално лого, знаме
  • Тениска и шорти с цветовете на отбора.
  • Всеки отбор трябва да разполага с два броя екип за домакинство, който е официален и с два броя екип за гост , който е втори екип. В случай , че екипът на състезател се повреди по време на игра, екипът трябва да се замени, за да може играчът да бъде в угледен и подходящ вид. Екипите на двата отбора не трябва да бъдат в един цвят. Екипите трябва да се различват цветово.
  • Шортите също трябва да будат в един цвят ( могат да бъдат в различен от тениската цвят) , с номерация опред, с лого на клуба и място за рейклама от спонсор.
  • Всеки екип разполага с лого на клуба, номерация от 1-12 ( на тениската отпред и отзад или на ръкавите )  , лого на федерацията , лого на турнира, в който участва  и лого на спонсора.
  • Допуска се клин под шортите
  • Допускат се меки наколенки и налакатник .
  • Не се допуска носене на ръкавици.
  • Анцуг  – горнище и долнище в един или различни цветове на клуба , с лого на клуба отпред , с надпис на гърба с името на клуба .
  • Клубът може да разполага с шапки с логото на клубът, шалове и всякакъв друг вид рекламни материали , за да популяризира дейността си и да продава продуктите си по време на състезание за фенове на отбора.
  • Клубът трябва да има официално знаме и флаг. Знаменосецът или капитана на отбора излиза с него при представяне на клубът преди началото на състезанието и в края при награждаването. Флаговете се разменят в знак на уважение между капитаните на двата отбора непосредствено след теглнето на жребия за избор на поле. 
  • Маратонките за игра трябва да бъдат чисти и да се използват само в залата за игра, с бяла чиста подметка, за да не се оцветята настилката в залата. С мека и удобна подметка, за да не ограничава движенията на състезателя по време на игра. Подходящи маратонки са тези, които се използват за хандбал , защото са удобни и подсилени в предната част, заради мноожеството движения по време на игра свързани с падане, ставане, търкаляне , превъртане и т.н. Пожелание , целият отбор може да играе с едни и същи маратонки като част от целия екип или с различни според желанието на играчите. Същото се отнася и за маратонките, с които състезателите се движат извън залата в свободното време.
  • Официалните представителни тениски извън игралното поле могат да бъдат , примерно тип лакоста , но задължително с лого отпред и надпис отзад с името на клуба, както и с един цвят за целия отбор.
  • СЪДИЯ – Екипът на съдията се определя от УС на ФНТБ . Екипът е изцяло в един цвят , лого на федерацията, лого на спонсор ако има такъв, надпис на гърба главен съдия, помощник съдия, съдия на линия. Екипът трябва да бъде с цвят различен от тези на двата отбора. Съдиите могат да разполагат със съдийско лого одобрено от УС на ФНТБ. Всички съдии по преценка на главния съдия , могат да бъдат с един цвят екип ( примерно електриково зелен) или с различни както следва – гравен съдия бял или черен, помощник съдия зелен или червен, съдии на линии син или електриково зелен.
  • Помощници на отбора за гонене на топки. Зад крайната линия на игралното поле всеки отбор трябва разполага със състезатели, които да връщат топки в игралното поле за действащите играчи, но не повече от трима и не по малко от двама. Те трябва да бъдат с електриков цвят потници ( примерно зелен за единия отбор и червен за другия отбор) , за да се различават от останалите състезатели.
  • Треньорът и помощмик треньорът трябва да бъдат с екип на отбора и надпис ТРЕНЬОР ИЛИ ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР или официално облечен И ДА НЕ НАПУСКА МЯСТОТО СИ , КОЕТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ЗА НЕГО ОТСТРАНИ НА ПОЛЕТО.
  • Резервите на всеки от отборите имат номера на екип от 6 нагоре или 7,8,9,10,11,12.  По време на състезанието е неоходимо да носят потници с надпис резерва в цвят различен от екипа на отбора и да помагат в гоненето на топки. 
  • Медицинските лица на всеки отбор трябва да бъдат облечени спортно или с бяла престилка. Ако са облечени в спортен екип, задължително да са с лого на клубът, от който са , както и натпис на гърба ЛЕКАР или Медицински екип.
  • Всеки един човек от процеса на даден турнир е необходимо да разполага с бадж , който да го легитимира и да може свободно да се разхожда в зоната, която е определена само за състезатели, отбори и организатори.
  • Всички трябва да се съобразяват с Етичните правила и да се държат уважително помежду си. Преди мач и след мач, целият екип на отбора поздравява противника в средата на полето за добрата игра. 

СТАТИСТИКА

Годишната статистика в ранглистата на федерация е в процес на уточняване ( брой улявяния, брой останали играчи в полето  и т.н. ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ….

РАЗДЕЛ 15 – ТЕХНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВЕНСТВO

 1. Oтговорен орган за провеждане на първенствата е ФНТБ, а клуба домакин е помощен орган, който подпомага организирането на първенството на местно ниво.

Тя, ФНТБ :

2.предлага организационните правила и инструкции.

3. направлява и контролира организацията на всяко първенство (във всичките му етапи), както и свързаната с това дейност на Регионалните отговорници.

4. Определя и приема квотите за първенствата.

5. Подготвя и координира състезателните програми в различните фази на първенствата.

6. Ежегодно (при необходимост) актуализира настоящата Наредба.

7. Предоставя на членовете одобрения спортен календар на първенствата.

8. Ръководител на първенство.

9. Предлага Регионален отговорник – Областните и Зонални първенства.

10. Главен ръководител – назначен от ФНТБ за Предквалификационни, Квалификационни, Допълнителни и Финални турнири.

11. Технически делегат – назначен от ФНТБ за Финални турнири.

12.  Главен съдия – Назначава се ФНТБ за финални турнири

13.  Задълженията на Ръководител на първенство са:

13.1.              финална инспекция на спортната зала и необходиммите съоръжения.

13.2.              инспекция на настаняването и храната.

13.3.              инспекция на условията за тренировка.

13.4.              проверка на необходимата документацията на отборите.

13.5.              да проведат първенствата съгласно всички одобрени правила.

13.6.              да контролират дисциплината съгласно „Дисциплинарния правилник“ на ФНТБ

14.  Задължения на Технически делегат са да:

14.1.              контролира дейността на съдийския апарат в пряко сътрудничество с Главния ръководител.

14.2.              изпраща окончателен доклад на ФНТБ за протичането на състезанието, получените резултати и крайното класиране, заедно с протоколите от всеки отделен мач.

15.  Задължения на Главния съдия.

15.1.              Главният съдия е отговорен за всичко свързано със съдийството и работи в сътрудничество с Главния ръководител.

15.2.              Инструктира назначените помощник съдии ( минимум 3 максимум 4 ) и секретар. 

15.3.              Определя/назначава съдиите за мачовете от турнира.

15.4              Назначава 1 помощник съдия и 4 съдии на линията ( минимум двама) Общия брой е 6 , минимум 4 съдии. 

16.  Съдийски състав и възнаграждение :

16.1.              Съдиите за Областни и Зонални първенства се назначават от Съдийската комисия в съответната област или с одобрението директно на ФНТБ  

16.2.              Съдиите за всички останали етапи на първенствата се назначават директно от ФНТБ.

16.3.              Участват в Техническата конференция и/или други съвещания, организирани от ФНТБ или Ръководния орган на съответния мач или турнир.

16.4. Главен съдия – 100 лева.

Помощник съдия – 50 лева

Съдии на линията – 30 лева 

17.  Град, зала и клуб по народна топка домакин.

17.1.              Градове домакини на турнири се определят от ФНТБ след оценка на постъпили офертите в заявки или от клубът, който желае да приеме турнир за купата на града, но само с изричното съгласие на УС на ФНТБ .

17.2.              Решението на ФНТБ се утвърждава от председателя на УС на ФНТБ.

17.3.              След утвърждаване, се сключва „промоутърски“ договор между ФНТБ и клубът домакин.

17.4.              Домакините на финални турнири имат право да си избират градът, часът и залата, в които да се играят срещите на собствения им турнир. Този избор се обявява предварително на техническа конференция.  

17.5.              Всички мачове се играят в зали, утвърдени от Регионалните отговорници и/или ФНТБ, в зависимост от фазата на първенството. В заявките на клубовете по народна топка се дава описание на залата, техническите съоръжения, осветлението, отоплението и наличието на топла вода.

18.  Логистика, настаняване и храна.

18.1.              Всеки организатор е длъжен да осигури транспорт за участващите отбори, ако разстоянието от хотела, в който са настанени, до залата е по-голямо от 1500 м.

18.2.              Организаторът трябва да настани съдиите и другите официални лица в подходящ хотел като за ръководителя на състезанието, главния съдия, 5 –ТЕ помощници  (ако има назначени), се осигуряват единични стаи.

18.3.              Организаторът на турнир, трябва да осигури качество на настаняването, съответстващо на офертата в изпратената заявка. За тази цел в заявката се посочват името на хотела, брой на легла в стая, качество на леговата база (матраци, пружини),  наличие на санитарни възли, бани, топла вода, разстояние от спортната зала до хотела и начинът на придвижване, предлаган от клуба – заявител.

18.4.              При настаняване в повече от един хотел се тегли жребий за разпределянето им.

18.5.              Организаторът на турнир, трябва да осигури меню, състоящо се от закуска, обяд и вечеря, които предварително са описани подробно (по дни) в заявката.

Качеството на храната трябва да отговаря на медицинските и санитарни изисквания, като всеки ден трябва да се предлагат минимум по 2 топли ястия.

19.  Техническа конференция.

19.1.              Провежда се в деня преди всеки финален турнир.

19.2.              Присъстват участващите отбори и Главния ръководител.

19.3.              Проверяват се следните документи:

▪      Лиценз;

▪      Формуляри, заявки и декларации;

▪      Периодичен медицински преглед;

▪      Предсъстезателен медицински преглед;

▪      Лична карта или международен паспорт (в оригинал);

▪      за състезатели до 14 години – акт за раждане (или нотариално заверено копие) и ученически бележник.

▪      Състезател/и, с нередовна (непълна) документация не се допускат.

19.4.              След проверката, не се допуска добавяне на състезатели.

19.5.              Провежда се жребий за разпределение на отборите по групи и се уточнява състезателната програма.

19.6.              Главните ръководители дават необходимите инструкции за протичане на турнира и ако е необходимо, решават възникнали проблеми по настаняването на отборите.

20.  Мерки за сигурност

20.1.              Всеки Финален турнир се провежда задължително с официална охрана, осигурена от клубът по народна топка – домакин.

20.2.              На всеки друг мач или турнир, пълната отговорност за сигурноста (преди, по време и след него) носи клубът по народна топка – домакин.

21. МЕДИЦИНСКИ ПРАВИЛА

1.    Видове преглед

1.1. Периодичен преглед – извършва се на всеки състезател и се нанася в отборния лиценз.

1.2. Предсъстезателен преглед – извършва се на всеки състезател, максимум 3 дни преди всеки мач или турнир.

2.    Медицинско осигуряване

2.1. Всеки клуб по народна топка – домакин на самостоятелен мач или турнир осигурява лекар с необходимото оборудване за първа медицинска помощ.

2.2. Присъствието на лекар е задължително по време на загрявка и по време на мач.

2.3. При контузия на състезател  клуб – домакин оказва всякакво съдействие за неговото извозване до компетентно медицинско заведение за получаване на специализирана медицинска помощ.

3.    Всеки клуб  по народна топка е длъжен да сключи медицинска застраховка на всеки състезател (покриваща настъпване на злополука и/или контузия) за периода на провеждане на Държавното първенство или годишна такава за целият спортен сезон.

Раздел 16 – ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1.    Бюлетин

1.1. Това е документ, чрез който до клубове по народна топка се свежда допълнителна информация, промени, изисквания и т.н.

2.    Резултати и доклади

2.1. Доклад – след приключване на даден етап от държавните първенства, Регионалните отговорници – респективно Главните ръководители, изготвят и изпращат на ФНТБ подробен доклад за проведените мачове и/или турнири със следното съдържание:

▪      Резултати и крайното класиране; 

▪      Класиралите се за следващ етап отбори;

▪      Възникнали проблеми от организационен и дисциплинарен характер;

▪      Оценка на назначените съдии с включен доклад на Главния съдия, ако има назначен такъв;

▪      Протоколи от проведените мачове както и такива за спазването на етичните правила определени от УС на ФНТБ от състезатели, треньори и публика;

РАЗДЕЛ 17 – ФИНАСОВИ УСЛОВИЯ

3.    Преки разходи за участие в мач или турнир – всички етапи без Финален турнир.

3.1. Клуб – гост ▪ Пътни

▪      Настаняване ▪ Храна ▪ и др.

3.2. Клуб – домакин

▪      Наем зала

▪      Лекар

▪      Съдийски такси

▪      Охрана ▪ и др.

4.    Домакинство, „спечелено“ чрез оферта.

4.1. Офертата се изпълнява безусловно.

4.2. Поемат се допълнително възникнали разходи.

4.3. Поема се разликата в цената на хотелите (когато настаняването е в повече от един хотел).

4.4. При неизпълнение на предходните 3 условия, клуб по народна топка- домакин автоматично се лишава от домакинство за следващата спортно-състезателна година.

5.    Финален турнир DBFB cup Bulgaria

5.1. ФНТБ  изплаща съдийски и секретарски такси.

5.2. ФНТБ  определя с каква част от сумата за настаняване и храна подпомага клубовeте по народна топка.

5.3 ФНТБ осигурява зала, топки и всичко необходимо за провеждане на турнира

РАЗДЕЛ 18 – ГЛОБИ, НАКАЗАНИЯ, ЖАЛБИ

 1. Прилага се „Дисциплинарен правилник“ НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ , А РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ ОТ УС НА ФНТБ . Президента на Федерация народна топка България разписава взетите решения и с офциално писмо уведомява клубовете. Президентът и УС на ФНТБ запазват правото си да променят настоящата наредна и правилниците в хода на първенствата с цел да подобряват и усъвършенстват развитието на спорта народна топка в България за по високи спортни постижения.

РАЗДЕЛ 19 – КЛУБОВЕ И УСТАВ НА ФНТБ , УСТАВ НА WDA, УСТАВ НА EDBF

ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ И ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ НЕЯ ЗА ДА ИЗВЪРШВАТ СПОРТНА, ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАРЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СПАЗВАТ УСТАВА НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕПОРЪКИТЕ НА ФНТБ , РАЗПОРЕДНИ , НАРЕДБИ , ПРАВИЛНИЦИ И ДА РАЗВИВАТ СПОРТНА НАРОДНА ТОПКА/DODGEBALL СПОРЕД УСТАВА НА ФНТБ, WDA, EDBF.

ВСЕКИ КЛУБ, КОЙТО НЕ СПАЗВА УТВЪРДЕНИТЕ ОТ ФНТБ, WDA, EDBF  ПРАВИЛА ЩЕ БЪДЕ ОТСРАНЕН ОТ РЕДИЦИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ, ЛИЦЕНЗЪТ МУ ЩЕ БЪДЕ ОТНЕТ И КЛУБЪТ НЯМА ДА МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА СЪСТЕЗАТЕЛНА, ТРЕНИРОВЪЧНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЦЕЛИ НА ФНТБ

чл. 3. Федерацията има за свои цели:

Подпомагане на целите, идеалите и принципите на Олимпийското движение и осигуряване включването на спорта Народна топка в програмата на Олимпийските игри;

Промотиране и развиване на спорта Народна топка в България, Европа и всички останали страни;

Подкрепа на целите, идеалите и принципите на Департаментите по Образование, Култура, Многоезичност и Младежта на Европейския съюз;

Гарантиране, че всички състезания между националните клубове, включително Регионални и Групови шампионати или игри ще се провеждат съгласно законите и разпоредбите на Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF);

Подготовката и овладяването на играта на народна топка от деца и възрастни БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ .

Провеждане на тренирвъчна, учебна и състезателна дейност сред подрастващите в детски градини, училища, гимназии, университети с цел високи спортни постижения.

Разпространение на играта на народна топка, като средство за физическото и духовното развитие на нацията ни и като средство за развитието на масовата физкултура.

Опознаване на световните достижения, спортната подготовка, състезания, правила и норми за развитието на играта на народна топка.

Създаване на контакти с взаимно подпомагащи се сдружения и организации

Организиране на състезания, конкурси, информационна и справочна дейност за популяризирането на правилата и нормативите на играта на народна топка.

Организиране на разменени гостувания на спортни дейци, технически и други специалисти в областта на играта на народна топка, на международни прояви, получаване на хуманитарна помощ и други помощи от спортни дейци за изключителни постижения, популяризиране на играта на народна топка чрез състезания, шоу-спектакли и други.

Оказване на методическа помощ при изграждане на спортни бази и съоръжения от отделните клубове.

Координация с други държавни институции имащи отношение към спецификата на играта на народна топка, както и взаимодействие със съответното министерство.

Развиване на приятелско и подкрепящо сътрудничество между всички организации, техните ръководители и състезатели, вземащи участие в спорта, допринасяйки по този начин за създаването на по-мирен свят.

Европейската Федерация по Народна Топка (EDBF) не допуска дискриминиране на държава или човек поради расова, религиозна, полова или политическа причина.

Народната топка се състои от мачове и игри, провеждани на открито и закрито, на плажове, трева , сняг , батут и твърда повърхност.

РАЗДЕЛ 20 – Директни приходи на клубове по народна топка :

1)    От реклама върху пана в съответната зала;

2)    От реклама върху състезателната екипировка;

3)    От продадени входни билети;

4)  Други

5) От Телевизионни права

6)  Спонсори

7)   Дарители

РАЗДЕЛ 21 – Директни разходи на ФНТБ

1) Съдийски разходи за ръководещи съдии и делегат на турнир

РАЗДЕЛ 22 –  Реклама:

1.    ФНТБ има право да договаря телевизионно излъчване, като при постигната договорка да информира клубовете .

2.    Гостуващите отбори имат право на два броя рекламни пана с размери 150/100см, които трябва да бъдат предоставени на домакина не по-късно от 2 ч. преди започване на съответната среща.

3.    При турнирни състезания гостуващите отбори имат право на 1 рекламно пано с размери 150/100см.

4.    Всеки клуб-домакин се задължава да разположи едно рекламно пано или повече, според зависимост от основните спонсори на ФНТБ с размери 300/100 см, предоставено от ФНТБ , в залата по време на всичките си мачове. Основния спонсор на събитието е с предимство при определяне местата за посавяне на рекламни пана. Всички останали пана на спонсорите се поставят по ред на номерата според финасовата помощ, с която са подкрепили ФНТБ .

5. ФНТБ предоставя рекламно пано с логата на всички спонсори, на фона на което ще се провеждат интервюта, конфедернции преди и след мача.

6. Всеки спонсор, дарител или инвеститор има право да проведе някаква рекламна кампания сред публиката или в салоните извън залите повреме на почива , но единствено и само след разрешение на президента на ФНТБ .

7. Своеволно рекламиране на хора, фирми и продукти без разрешението на ФНТБ , не е позволено. Лицето или клубът виновни за подобно дествие се санкционират от УС на ФНТБ с парична глоба, извеждане на рекламата извън спортното съоръжение , дисциплинарна санкция.

РАЗДЕЛ 23 – Задължения на клубовете по народна топка :

1.    Участващите клубове са задължени да спазват настоящата Наредба, Дисциплинарния правилник, както и всички правилници и разпоредби на ФНТБ.

2.    Клубовете по народна топка домакини осигуряват:

–      За полуфиналните и финалните срещи по двама съдии за линията , един главен съдия и един помощник .

–      Униформена охрана – минимум трима души (от лицензирана охранителна фирма или полицаи от МВР);

–      Лекар за турнира ;

3.    Клубовете гост на турнира за задължени да представят за турнира един главен съдия, двама линейни и един помощник.

4.  Главните съдии се събират и сформират съдийските екипи за всеки един от мачовете, като предоставен съдия от клуб, не може да съдийства мача на клуба , от който е представен. 

5.    След завършване на срещата/срещите от турнира по народна топка  домакините са длъжни да изпратят в офиса на ФНТБ сканирана форма протокол на ел. поща: magicmanstudio@abv.bg  , попълнена и подписана от техническия делегат.

РАЗДЕЛ 24 – Специфични условия и санкции:

1.    За допусната служебна загуба – съответният отбор губи срещата с резултат 0:10 и от актива му се отнема една точка, която се прибавя към актива на другия отбор.

2.    При допусната втора служебна загуба отборът преустановява участието си в турнира. В ранглистата на федерацията му се отнемат актив от 3 точки.

Ако отбор допуска  служебна системна загуба в мачовете , ОТБОРЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА и не се включва в класирането за сезона.

Ако отбор по народна топка не развива спорта народан топка на местно или регионално ниво и използва потенциала си за други дейности, които не са свързани със спорта народна топка и неговото развитие, Президента на  ФНТБ запазва правото си да отнеме лиценза на дадения клуб директно без решение на УС на ФНТБ или каквато и да  друга комисия свързана с ФНТБ. Отсраненият отбор повече няма право да развива спорта народна топка, да организира състезателна и тренировъчна дейност , да използва името на ФНТБ с цел лична облага . Отстраненият отбор няма право в бъдеще време да кандидатсва отново за членство и лиценз към ФНТБ , освен в случаите когато остраненият отбор няма ново ръководство, нов президент и нов УС , които не са свързани лица с предходното ръководство на клуба. 

3.    Процедура за пренасрочване на мач по инициатива на участващ отбор:

а. Мач от календара на ФНТБ може да бъде пренасрочен само по изключение и след одобрение от ръководството на ФНТБ .

б. Пренасрочване на мач по инициатива на участващ отбор може да се извърши не по-късно от 5 (пет) работни дни преди съответния мач при спазване на настоящата процедура. 

в. За иницииране на пренасрочване на мач, клубът-инициатор е длъжен да изпрати писмено своето желание за промяна до ръководството на ФНТБ на електронна поща: magicmanstudio@abv.bg  . В писмото трябва да бъде описана конкретната причина, налагаща промяната, предложение за нова дата и час на срещата, както и да бъдат приложени всички необходими (ако има такива) документи доказващи причините за отлагането.  След получаване на подобно писмо администрацията на ФНТБ ще изиска писмено и становище по въпроса на другия клуб – участник в мача. Писмата и от двата клуба трябва да бъдат получени 5 (пет) работни дни преди съответния мач. Отговорността за получаването на писмата в срок е изцяло на клуба-инициатор. 

г. След получаване и на двете писма в указания в буква „в“ срок, ръководството на ФНТБ взема решение по случая, което ще бъде оповестено своевременно на клубовете. 

д. В случай, че указаното в буква „в“ изискване за срок не бъде спазено, ръководството на ФНТБ няма да разглежда заявката за пренасрочване на мач и домакинът губи мачът служебно с резултат 0:10.

е. Отлагане или пренасрочване на мач от турнирите става единствено при форсмажорни обстоятелства с изричното разрешение на ФНТБ.

ж. Отлагане или пренасрочване на мач, наложено от медицински причини, може да се осъществи само, ако веднага след възникването на медицинските проблеми и заедно със заявлението за отлагане/пренасрочване на срещата, клубът-инициатор представи оригинал на валидно медицинско свидетелство за възникналите медицински събития. В този случай ръководството на ФНТБ разглежда заявлението и в най-кратък срок информира клубовете за своето решение.

4.    Клубът по народна топка , картотекирал и допуснал до участие нередовен състезател, се глобява с 500 (петстотин) лева, директно се дисквалифицира от турнира, отнема му се точка от ранглистата, няма право да участва на един последващ турнир, а всички отбори, които е трябвало да играят срещу санкционирания отбор печелят срещите си с 0:10.

5.    Състезанията се провеждат с топки “ DBFB GOTCHA BALL 7 “” одобрени от ФНТБ . Всеки клуб е длъжен да носи свои топки на турнира, за да може да провежда тренировъчна дейност . Всеки клуб е длъжен да осигурява топки необходими за провеждането на турнира. При невъзможност от финасово естество, клубът иска съдействие от федерацията по народна топка да осигурят такива. ФНТБ осигурява топките. Използваните топки остават като финасово задължение на клуба към ФНТБ и клубът е длъжен да заплати топките в предварително договорени срокове между ФНТБ и дадения клуб домакин.

6. Ако на турнира не са осигурени топки за народна топка DBFB GOTCHA BALL 7” , ФНТБ ИМА ПРАВО ДА ПРЕКРАТИ СЪСТЕЗАНИЕТО И ДА САНКЦИОНИРА КЛУБЪТ ДОМАКИН СПОРЕД ПРАВИЛНИКА И НАРЕДБИТЕ НА ФНТБ.

ФНТБ/ DBFB  си запазва правото за промени в настоящата наредба и програмата на състезанията.


Вече официално, Народна топка / DODGEBALL е специалност за висше образование в Национална спортна академия „Васил Левски“. 

Нашето мото е “ Спорт за всички, игра за всеки!“.

Федерация НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ 
( DODGEBALL FEDERATION BULGARIA – DBFB ) 
започва набирането на състезатели за клубовете по народна топка от следните възрастови групи :

– 7 – 9г. по българските правила / по новите DODGEBALL правила с 5 топки 
– 10 – 12г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– 13 -15г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– 16 – 18г. по новите DODGEBALL правила с 5 топки
– над 18 г. на професионално ниво без възрастови ограничения по новите DODGEBALL правила с 5 топки

„Вашата работа е да откриете своя свят и след това да го дадете с цялото си сърце на другите“ Буда
Всеки, без възрастови ограничения, който желае да се развива чрез спорта НАРОДНА ТОПКА ( DODGEBALL ) е добре дошъл в нашите редици. Нашето мото е “ Спорт за всички, игра за всеки!“.

Това е и момента да съобщя, че Народна топка официално е специалност за висше образование в Академията и от 2019/20 , всеки млад човек, който желае да продължи образованието си в това висше учебно заведение, може да кандидатства в университета със специалност Народна топка/DODGEBALL. 
Федерация Народна топка България благодари за доверието, което ни гласува професор д-р г-н Пенчо Гешев – ректор, професор Николай Изов – знам.ректор, професор Татяна Янчева, професор Красимир Петков и целият факултативен съвет на Национална спортна академия Васил Левски! ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ! Вече сме част от спортната история на България!

Без значение дали сте спортували някога, дали сте нереализиран човек в друг спорт, а може би сте нежелани, вие или вашето дете, заради възрастта в някой спортен клуб, дали животът ви е отделил от любим за вас спорт, или мислите, че сте много добри с топка в ръка и имате точен мерник, вие сте бивш хандбалист, бивш баскетволист или бивш волейболист, искате да участвате в турнири и състезания, за да печелите медали и купи, вие сте добре дошъл в клубовете ни в цялата страна. Народна топка създава приятелства за цял живот!

Искате ли да създадете свой собствен клуб по народна топка във вашия град и да го развивате ???!!!

Ако имате желание да играете DODGEBALL е необходимо само да се свържете с нас на тел: 0885 948496 , а ние ще ви ориентираме с плановете ни за бъдещето на този спорт. Създаваме история, а вие може да запишете името си в нея!

Предоставям ви линк към информацията за спонсори, дарители, инвеститори, партньори и съмишленици в случай,че има интерес. https://narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проект “ Народна топка България “ на фондация “ Kim Reiki “ !

Всяка закупена топка за народна топка подпомага нашата дейност на национално ниво !
ТОПКИТЕ за ЗАЛА “DBFB GOTCHA BALL” СА С РАЗМЕР 7 ИНЧА ПО ДИЗАЙН НА ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ С АВТОР ЕВА ПАВЛОВА И СА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИ ОТ WORLD DODGEBALL ASSOCIATION .
Топката е от текстил и е лека, а при удар е безболезнена.
https://www.narodnatopka.com/shop/dbfb-gotcha-ball-1/

За контакт :

magicmanstudio@abv.bg , +359885 94 84 96 – Kim Reiki

Няма отговори за "Наредба за провеждане на държавни първенства, турнири и купи към Федерация народна топка България - ФНТБ за ПЕРИОД 2019 -2023 Г."


  Искаш да кажеш нещо??

  HTML е позволен