Народна Топка България®

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

 

”Народна топка България” е национален управителен орган на организираното занимание с този спорт в нашата страна. Сдружението прерасна във Федерация „Народна Топка България“, която  ще работи в обществена полза за развитието на този спорт в цялата страна. На този етап не се финансира от държавата. Разчита на ясни идеи, чисти намерения, прости правила, на собствен персонал и на помощта на доброволци. Стратегическата посока е постигане на измерима полза за всеки честен човек чрез занимания с народна топка.

„Народна топка България”    се стреми да създаде регулирана среда за конкуренцията в този спорт и работи за разширяване на базата и усъвършенстване чрез включване на отбори, съставени без възрастови ограничения. В сектора на високите постижения ще се формират женски, мъжки и смесени отбори, ще има състезания за националната купа и турнири и шампионати сред учениците и студентите. Обединяващо звено в целия цикъл е гарантиране на развитие на всеки чрез поддържане на подходящи правила, основаващи се на честността и равноправието.

„Народна топка България” е координатор на разпространението на правилата и принципите на този нов стар спорт, на популяризирането на знанията и добрите практики, придобити от други организации, с които е установено сътрудничество.

След необходимата регистрация по българските закони се присъединихме официално към членство в Европейската федерация и в Световната асоциация по народна топка.

„Народна топка България” разчита на спонсори за утвърждаване на този спорт като част от физическата култура на българите.

„Народна топка България” е отговорна за определянето на добри играчи и организирането им в национални отбори с цел участие в международни състезания.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

С уважение:

Kim Reiki®

Kim Reiki® – European Trademark

Константин Миладинов-Ким Рейки

Учредител и изпълнителен директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

  tel:  +359 885 94 84 96

Kim Reiki ®

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“

проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“