Социална ангажираност

 

 

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

 

Социална ангажираност на Федерация НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

След години пътешествие към върховете на мъдростта човек се радва да открие азбучните истини, които не е забелязвал поради високата си скорост към върховете. Връщам се в училищния двор и виждам, като че е било вчера, целия ни клас. Цял, но и разделен на две групи около изявените си лидери. Предстои важен ритуал – определяне състава на отборите по народна топка. Ритуал, който течеше почти всеки ден. Всеки в малкото ни общество се стремеше да е в по-силния отбор, за да може да се хвали след това с победата. И в лишените ни от електронни чипове детски дни се раждаха легендите, възпитаваха се необходими човешки качества, преживяваха се драми и триумфи.

Онзи  малък социален оазис на тренировъчни срещи с действителността е спомен. Днешните житейски битки, стъпили на партийни противостояния, нямат много общо с детския ентусиазъм и неописуемата радост от победата, която утре можеше да е на приятелите ти от отсрещния отбор. Спортът е обединител. Народната топка е универсален обединител поради няколко причини – разпространеността на игрите с топка, лесните правила, неочакваните обрати в играта и заради мястото, което има в българското училище. Да, новите спортове навлязоха в живота, но очарованието от игра, в която всички могат да участват, е непреходно. И сега, както преди, отборите се формират на случаен принцип, играят заедно момичета и момчета. Училищните спортни празници не минават без турнира по народна топка, а общинските състезания са оспорвани като републикански първенства по футбол.

В общините, запазили ентусиазма на масовия спорт, и до днес има отборипо народна топка, сформирани от служители в една фирма. Редовните състезания се превръщат в празници, а желаещите да се включат са много. И така се запазва интересът към народната топка. Той е и семеен спорт, част от активностите по време на почивки и излети. Могат да го играят всички. С малко въображение и много ентусиазъм народната топка може да влезе в социалните домове, да разнообрази заниманията на инвалидите, да сближи хората в квартала и в селото, да подобри отношенията между съседните общини и да заздрави връзките между всички българи. Етичните правила на този спорт изключват етническото, възрастово и всякакво друго разделение.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Нашата идея е да има отбори в цялата страна. На тази масова основа може да се изградят професионални отбори, които да служат за пример на подрастващите. Това ще даде възможност за движение, различно по посока от заседяването пред електронните устройства. Обвързването на народната топка с учебното съдържание по физическо възпитание и спорт за всички класове ще ни даде уникална възможност да възродим обичаната от всички игра. Навлизането на народната топка в колежи и университети ще стане на базата на създадените условия за участие в репупликански, европейски и световни състезания. Световната асоциация и европейската федерация по народна топка ни дадоха доверието си. Посоката на активното налагане на този спорт е включването му в олимпийските игри. Имаме реалната възможност да сме от отборите, участвали в първите олимпийски квалификации и състезания по народна топка.

Положителното настроение и ползата за здравето, които създава народната топка, диктуват идеята за неговото разширяване и усъвършенстване. Приемането на етичен кодекс, на единни правила, обучението на треньори и съдии са част от процес, който ще доведе до многопосочни резултати. Разновидностите на народната топка ще намерят място и в България – Плажна народна топка, Народна топка на сняг, народна топка на батут. Общините имат необходимата база и опит, Българската федерация по народна топка има идеите и плановете за развитие.

По този път разчитаме на  хора, съпричастни на дейности, обединяващи българите.

Всяка финансова и идейна помощ е добре дошла . Ще търсим съдействието и на държавните институции за подкрепа на развитието ни.  Масовизирането на народната топка и изграждането на професионални отбори създава една нова, атрактивна платформа за реклама на всички фирми в частния сектор, които са готови да помагат.

Правилното възпитание на децата зависи от възрастните. Когато педагогическите инструменти са във вид на игра,  възприемането на правилата е по-лесно. Народната топка е залог за бъдещето на децата ни.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg