Контакти

Константин Миладинов - Kim Reiki

Константин Миладинов – Kim Reiki

Константин Миладинов – Kim Reiki

Учредител и изпълнителен Директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

Президент на Федерация „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“

Телефони: +359 885 94 84 96

Електронна поща ( email ):
magicmanstudio@abv.bg
Йордан Терзиев - Спортно - технически Директор на НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

Йордан Терзиев – Спортно – технически Директор на НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

Йордан Христов Терзиев

Спортно-технически Директор и

вицепрезидент на Федерация „Народна топка България“

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

завършил НСА

Телефон: +359 899 172913