Контакти

Константин Миладинов - Kim Reiki

Константин Миладинов – Kim Reiki

Константин Миладинов – Kim Reiki

Учредител и изпълнителен Директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

Президент на Федерация “НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“

Телефони: +359 885 94 84 96; +359 896 08 44 33

Електронна поща ( email ):
kimreiki@kimreikifoundation.com
Електронна поща ( email ):
magicmanstudio@abv.bg
Уебсайт: www.mediaplus.bg 
Уебсайт: www.www.narodnatopka.com
Уебсайт:  www.kimreikifoundation.com
Нашият представител за Източна България

Нашият представител за Източна България

Ангел Киряков

Нашият представител

за Източна България

Телефон: +359 888 34 89 90
Електронна поща:
  angel@kimreikifoundation.com
адвокат Димитър Желязков

адвокат Димитър Желязков

Димитър Желязков

Адвокат

Адрес: гр.София 1309,

бул. „Ал. Стамболийски“ № 205,

бл. Б, офис 120

Телефон: +359 882 246 480
Електронна поща:
  kantora.zhelyazkov@gmail.com
Йордан Терзиев - Спортно - технически Директор на НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

Йордан Терзиев – Спортно – технически Директор на НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

Йордан Христов Терзиев

Спортно-технически Директор и

вицепрезидент на Федерация “Народна топка България”

 

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

завършил НСА

Телефон: +359 899 172913
Електронна поща:
  jordan@kimreikifoundation.com