Български правила

Народна Топка България ®

Народна Топка България ®

БЪЛГАРСКИ ПРАВИЛА НА ОБИЧАНАТА ОТ ВСИЧКИ ИГРА!

НАРОДНА ТОПКА

1. Обяснение на същността на играта.

Играта се играе на игрище с размери 9 м на 18 метра, разделено със средна линия на две равни полета, от два отбора с по 10 играчи (бройката може да варира). Един от играчите е капитан /консул/. Чрез жребий се определя кой от отборите ще започне играта (получава топката) и кой от тях избира поле за своя отбор.

След това всеки отбор се разпръсква свободно в прилежащото му поле. Капитаните   /консулите/ застават зад крайната линия на противниковото поле за игра. При сигнал за започване на играта капитанът /консулът/ на отбора, имащ право за начален удар, подава топката на своите съотборници от полето за игра или се опитва да улучи противникови играчи, които бягат свободно из своето поле. По този начин капитанът /консулът/ и отбора му си разменят топката, докато тя не бъде овладяна от противниковия отбор, който на свой ред започва да си подава с капитана /консула/ и да се опитва да улучи противниковите играчи.

Улученият с топката играч излиза от полето за игра и застава зад някоя от страничните линии на противниковото поле, като става помощник на капитана. Както капитанът /консулът/, така и неговите помощници могат да ловят и да замерват с топката противникови играчи. Играта продължава, докато не бъдат изкарани от полето всички противникови играчи. След това в полето за игра се връща капитанът /консулът/ на отбора. Той получава топката, за да играе. Когато и той бъде улучен, играта завършва. Победител е отборът, запазил повече играчи.
Има вариант на играта, при който ако играч на отбора хване топката при подаването между противниковите играчи, то се дава възможност на играч от неговия отбор, напуснал вече полето, да се върне отново в него за  игра. Връщането на играчите става по реда на напускането им. При този вариант може да се играе и за определено време – 20 минути, като победител е този, който има повече играчи в своето поле.

Ball_1 Ball_2

2. Правила на играта:

1. За улучен се смята всеки играч, докоснат от хвърлена от противниковия отбор топка, преди да е паднала на земята.
2.  Докоснат от топката играч не се счита за улучен, когато:
– улови топката от въздуха или след като го е ударила, бъде уловена от негов съотборник, преди да е паднала на земята;
– топката е ударила едновременно в краката и земята.
3. Когато с един удар бъдат улучени няколко играчи, от игра излиза само първия от тях.
4. Всеки играч, престъпил някоя от линиите на полето, се счита за улучен и става помощник на капитана /консула/.
5. Ако капитанът /консулът/ или помощниците му престъпят линия, топката се дава на противниковия отбор.
6. Ако престъпването е станало при замерване на противников играч, то той не се счита за улучен, а топката се дава на противниковия отбор.
7. Улучените играчи, след като напуснат своето поле, се нареждат равномерно около трите страни на противниковото поле като помощници на капитана /консула/.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Правила
1. Дефиници
1.1 Същност на играта:
Играта се играе на игрище с размери 9 м на 18 метра, разделено със средна линия на две равни полета, от два отбора с по 10 играчи (бройката може да варира). Един от играчите е капитан /консул/. Чрез жребий се определя кой от отборите ще започне играта (получава топката) и кой от тях избира поле за своя отбор. След това всеки отбор се разпръсква свободно в прилежащото му поле. Капитаните /консулите/ застават зад крайната линия на противниковото поле за игра. При сигнал за започване на играта капитанът /консулът/ на отбора, имащ право за начален удар, подава топката на своите съотборници от полето за игра или се опитва да улучи противникови играчи, които бягат свободно из своето поле. По този начин капитанът /консулът/ и отбора му си разменят топката, докато тя не бъде овладяна от противниковия отбор, който на свой ред започва да си подава с капитана /консула/ и да се опитва да улучи противниковите играчи. Улученият с топката играч излиза от полето за игра и застава зад някоя от страничните линии на противниковото поле, като става помощник на капитана. Както капитанът /консулът/, така и неговите помощници могат да ловят и да замерват с топката противникови играчи. Играта продължава, докато не бъдат изкарани от полето всички противникови играчи. След това в полето за игра се връща капитанът /консулът/ на отбора. Той получава топката, за да играе. Когато и той бъде улучен, играта завършва. Победител е отборът, запазил повече играчи. Има вариант на играта, при който ако играч на отбора хване топката при подаването между противниковите играчи, то се дава възможност на играч от неговия отбор, напуснал вече полето, да се върне отново в него за игра. Връщането на играчите става по реда на напускането им. При този вариант може да се играе и за определено време – 20 минути, като победител е този, който има повече играчи в своето поле.
1.2 Правила на играта:
1.За улучен се смята всеки играч, докоснат от хвърлена от противниковия отбор топка, преди да е паднала на земята.

2. Докоснат от топката играч не се счита за улучен, когато: – улови топката от въздуха или след като го е ударила, бъде уловена от негов съотборник, преди да е паднала на земята; – топката е ударила едновременно в краката и земята.

3. Когато с един удар бъдат улучени няколко играчи, от игра излиза само първия от тях.

4. Всеки играч, престъпил някоя от линиите на полето, се счита за улучен и става помощник на капитана /консула/.

5. Ако капитанът /консулът/ или помощниците му престъпят линия, топката се дава на противниковия отбор.

6. Ако престъпването е станало при замерване на противников играч, то той не се счита за улучен, а топката се дава на противниковия отбор.

7. Улучените играчи, след като напуснат своето поле, се нареждат равномерно около трите страни на противниковото поле като помощници на капитана /консула/.

8. Когато през време на играта топката напусне игрището през някоя от линиите, тя става притежание на играчите на противниковия отбор, разположен зад тези граници.

9. Играч, овладял топката в която да е част на игрището, може да я подаде на свой съотборник или да бяга с нея във всички направления на полето си, да замерва противника или да подава на капитана /консула/ и на помощниците му.

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

10. За да се спасят от удар, играчите могат да бягат, клякат, залягат и подскачат в границите на полето.
1.3 Понятия
Атакуващ играч – Играч, които хвърля или се приготвя да хвърля топката по посока на играч от противниковия отбор.
Централна линия – Линията в средата на игралното поле, която разделя игрището на две игрални половини.
Треньор – Лице, което е отговорно за действията на отбор в игралното поле. Треньорът представлява отбора при комуникация с официални лица, с реферите и с противниковия отбор. Ако отборът няма треньор, неговата функция се взема от капитана.
Защитаващ се играч – Играч, които се защитава от опит на противников атакуващ играч.
Отстраняване на играч – Играч или треньор могат да бъдат извадени от игра от рефера обикновено вследствие на неспортсменско или неприемливо поведение.
Излизащ играч – Играч, на който е отсъден „аут“ и излиза от игралното поле.
Игрално поле – Поле, оградено с ограничителни външни линии.
Среща – общо название на игра (игрална среща) между два отбора.
Главен рефер – Официално лице на срещата, който има последната дума при отсъждане на други рефери.
Отбор-домакин – Отборът-домакин може да бъде определен спрямо програмата на турнира, чрез споразумение между отборите или с хвърляне на монета.
Код на честта – система от правила на феърплейя, които се спазват от всички отбори участващи в събития, организирани от WDA (World Dodgeball Association).
Неправилна намеса – Възпрепятстване на нормалното движение или скорост на топката.
1. Намеса може да се осъществи от играч или зрител, които не са част от играта, например играч, който е излязъл от игра, съотборник, треньор или друго лице.
2. Намесата може да бъде осъществена и от противников играч, рефер или зрител, които възпрепятстват, разсейват или объркват играч от противниковия отбор. При намесата не е задължително да има физически контакт.
Невалиден играч – Играч, който не отговаря на изискванията, заложени в правилата на WDA, или на специфичните изисквания на турнира (например некартотекиран играч, играч извън възрастовата група, наказан играч и др.)
Скок – Действие, при което играчът осъществява скок във въздуха с един или два крака едновременно.
Успешно хващане – Хващане на топка в рамките на игралното поле.
Линии – Линиите определят границите на игралното поле.
Мач – общо название на игра (игрална среща) между два отбора. Мачът се провежда с участието на два отбора.
Рефер – Официално лице, отговорно за провеждането на срещата съобразно правилата на спорта. Всички решения на рефера са финални и не подлежат на оспорване. Различните рефери отговарят за следенето на феърплея и правилата, отчитането на резултата и за странични съдии, които следят за преминаването на ограничителните линии. Организаторите на турнирите или други официални лица също могат да подпомагат реферите в отсъжданията, ако видят нарушаване на правилата.
Открито игрище – Игрално поле, при което няма стени или други бариери.
Извън игралното поле – Зона, която се намира извън органичителните линии на игралното поле.
Играч – Участник в един от отборите.
Възражение – Възражение може да бъде направено от мениджър, треньор, помощник-треньор, капитан или помощник-капитан при следните случаи:

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

1. Неправилно прилагане на официалните правила.
2. Използването на невалиден или некартотекиран играч.
3. Използването на наказан играч.
Зрител – Лице, което не участва в играта и не е част от играещите отбори.
Резерва – Всеки играч на отбор, които не започва мача в даден сет, или играч, който влиза в игра, замествайки друг контузен играч. Резервният играч трябва да отговаря на правилата на турнира, дори и да не влезе в игра.
Обиждане – Неспортсменско вербално нарушаване на правилата, по преценка на рефера.
Отбор – Отборът се състои от 10 или по-малко играчи в игралното поле плюс резервни играчи.
Таймаут – Спиране на играта, отсъдено от рефер. Таймаут се отсъжда при контузия на играч или друг инцидент, който налага спирането на времето в сета.
2. Игрално поле
2.1 Игрално поле
2.1.1 Официалните размери на игралното поле са:
1. Игралното поле е с размери 18 метра дължина и 9 метра ширина.
1.1 Централната линия е маркирана по ширина на игрището и разделя полето на две равни половини.
1.2. Таванът на игрището трябва да бъде на най-малко 4 метра височина, по възможност.
2.1.2 Организаторите на турнир трябва да направят всичко възможно да се съобразят с изискванията за размерите на игрището. При невъзможност, размерите на игралното поле може да бъдат съобразени с размерите на наличните съоръжения.
3. Оборудване
3.1 Официална топка
3.1.1 На всички събития под егидата на WDA трябва да се използват топки, одобрени от WDA.
3.1.2 Одобрени от WDA топки може да бъдат изработвани с различен дизайн и да носят логото на спонсори или партньори, след одобрение на WDA.
3.1.3 Всички топки, използвани според правилата на WDA, трябва, по преценка на официалните лица, да бъдат подходящи за игра.
3.1.4 Одобрените топки са изработени от бутилов каучук, покрити с мрежесто и текстурно покритие с 2 милиметра покритие от пяна под него.
3.1.5 Одобрените топки трябва да бъдат 3 инча/18.7 см в диаметър, измерени по ширината на напомпана топка.
3.1.6 Налягането на топките трябва да бъде между 1.6-18 psi (pounds per square inch) или 0.110-0.125 бара.
3.2 Екипи и предпазна екипировка
3.2.1 Екипите и предпазната екипировка се считат за част от играчите. Всеки играч, ударен в която и да е част от използваната от него екипировка, се изважда от игра с „аут“.
3.2.2 Всички играчи от отбора трябва да носят екип.

3.2.3 Екипите трябва да са с еднакакъв цвят и стил. Екипът трябва да носи името на отбора, както и лесно забележим уникален номер за всеки играч. Екипите могат да носят и емблема на отбора.
3.2.4 Имената и лога на спонсори трябва да бъдат одобрени от WDA, преди да бъдат използвани въхру екипите на отбори, участващи на организирани от WDA събития.
3.2.5 Забранени са неприлични, нецензурни или дискриминационни графики или текст въхру екипите на отборите.
3.2.6 Играч, използващ различен цвят на екипа, поради нуждата от смяна на екипировката вследствие на контузия, кръв по него или друго събитие по време на мача, не се наказва.
3.2.7 Всяка защитна екипировка трябва да бъде носена по предназначение и да е в добро състояние.
3.2.8 Рефер или официално лице може да поиска по всяко време на мача смяна или оправяне на екипировката, включително лични аксесоари/бижута.
1. Ако носената екипировка носи значителен риск за здравето на играчите или е в разрез с правилата на WDA, играчът ще бъде помолен да премахне опасната екипировка.
2. Ако играчът не премахне опасната екипировка, то той няма да бъде допуснат в игра.
3.2.9 Екипировка за глава
1. Ленти или предпазни шлемове са единствената позволена екипировка за глава.
2. Не се допуска носенето на шапки, визьори или други подобни аксесоари в игра. Не се позволява носенето на кърпи за глава и не могат да бъдат носени на главата, врата или ръката.
3.2.10 Шорти
1. Отборите могат да изберат дали да носят къси шорти или дълги спортни панталони с единственото условие да са с идентичен цвят и стил.
2. Играчите не могат да носят дрипави, протрити или мрежести шорти/панталони.
3. Момичета могат да носят шорти, панталони, спортни поли или спортни рокли, с единственото условие да бъдат в идентичен цвят и стил.
3.2.11 Спортни блузи и фланелки
1. Всички играчи от даден отбор трябва да носят идентична екипировка с изключение на уникалните номера на всеки играч.
2. Тениски, носени под официалния екип, могат да бъдат къси и и дълги, но трябва да са със сходен стил и цвят с останалата екипировка на съотборниците.
3. Момичета могат да носят фланелки със спортни панталони, шорти, спортни поли или спортни рокли вместо фланелки с шорти.
4. Забранено е на играчите да носят дрипави, протрити или скъсани фланелки/екипи.
3.2.12 Номера
1. Играчите трябва да имат екипировка с номерация с арабски цифри (0-99) с различим цвят и размер на номерата то най-малко 15.24 см (6 инча) височина и трябва да бъдат разположени и видими на гърба на екипировката на носените от играчите фланелки или блузи.
2. Не се позволява на играчите да носят екипи с еднакакви номери. (Номера 0 и 00 и 3 и 03 са еднакакви номера).
3. Играчи без номера на екипите няма да бъдат допуснати до игра.
3.2.13 Превръзки/ Протези
1. Играчите могат да носят протези по време на игра. Всички превръзки, протези, шини и други трябва да бъдат подплатени.
2. Играчи, които носят екипировка, която по преценка на официалните лица носи риск за здравето на играча или на други играчи, или която би променила фундаментално характера на играта, или би подпомогнала значително възможностите на играта и би му дала предимство, няма да бъдат допускани до игра.
3.2.14 Ръкавици
1. На играчите се забранява носенето на ръкавици.
2. Единственото изключение е, когато играч удостовери нуждата от носене на ръкавица по здравословни/медицински причини. Ако се удостовери носенето на такива ръкавици, то те не трябва да допринасят за подобряването на уменията на играча.
3.2.15 Бижута
1. Носенето на видими бижута е позволено, освен ако реферът не счете, че бижутата носят опасност за здравето на участниците. В този случай те трябва да бъдат свалени.
2. Гривни или колиета с медицинско предназначение не се считат за бижута. Ако се носят такива, то те трябва да бъдат добре прикрепени за тялото, за да не носят опасност за здравето на играчите.
3. Ако играч носи бижу, което се се вижда, и то допринесе за контузия на играча или друг играч, то лицето ще бъде отговорно за всяка нанесена вреда в следствие на неспазване на правилата.
3.2.16 Очила
1. Носенето на очила е позволено.
2. Очилата трябва да бъдат добре закрепени с връзки за главата на играча.
3.2.17 Обувки
1. Играчите са задължени да носят обувки по време на игра.
2. Всички обувки трябва да бъдат направени от гумен, кожен или подобен материал и трябва да бъдат с равна гладка подметка.
3. Официалните лица на турнира могат да счетат обувки за опасни и в такъв случай играчът ще бъде помолен да смени обувките с безопасни такива.
3.3 Указания за екипите
Екипите и екипировката е пряко свързана с безопасността на всички участници, официални лица и зрители.
1. Не се допуска използването на екипировка, която се счита за опасна за здравето на носещия я или на други играчи.
2. Не се допуска използването на екипировка, която значително подобрява уменията и възможностите на играча.

3.4 Цялостна екипировка
WDA запазва правото си да забрани използването на екипировка, която счете за променяща характера на играта.
3.5 Външни вещества/субстанции
1. Субстанции, приложени към външната страна на екипировката или въхру тялото на играчите, които значително подобряват уменията на играча да хвърля или улавя топката, са забранени.
2. Субстанции, които се прилагат върху тялото по медицински причини, са позволени, но трябва да бъдат покрити с предпазна екипировка, съгласно правило 3.2.14
3. Субстанции, които са приложени вследствие на контузия на играч като например, замразяващи спрейове, са позволени.
4. Играчи, треньори и резеври
4.1 Играчи
4.1.1 Отборите се състоят от 10 играчи и до шест резервни играчи. Всички играчи трябва да съвпадат по име и номер с тимовия лист преди началото на мача. След началото на мача не се позволява добавянето на нови играчи.
4.1.2 Отбор може да има повече от 16 играчи, но за всеки даден мач се позволява използването на максимум 16 играчи.
4.1.3 Смесените отбори трябва да се състоят от равен брой момичета и момчета, например 5 момичета и 5 момчета. Ако отборът се състои от по-малко от 10 играчи, се позволява и друго .Организаторите на турнири може да определят свободното разпределение по пол
( включително отбори от само момчета и само момичета).
4.2 Треньори
4.2.1 Треньор е лице, което е отговорно за действията на играчите на игралното поле и представлява отбора в комуникацията с противниковите играчи и официалните лица.
4.2.2 Играч може да бъде определен за треньор. В случаите, в които треньорът липсва, функцията му се иззема от определения играч-треньор. При липсата на такива, капитанът представлява своя тим.
4.2.3 В турнири във формата на шампионат треньорите не могат да представят имената или емблемите на други асоциации по народна топка в своята екипировка, различни от логото и името на Националната асоциация, под егидата на която се организира шампионата.
4.2.4 Не се позволява на треньорите да използват неценцурен език или да ругаят играчи, официални лица или зрители.
4.2.5 Треньорите могат да комуникират със своя отбор и официалните лица, когато претендират за некоректна игра или нарушаване на правилата.

4.2.6 Треньорите трябва да стоят в зоната за връщане на играчи на своя отбор, която е маркирана от едната страна на игралното поле. Те не бива да навлизат в игралното поле без позволение на официално лице.
4.2.7 Треньорите следва да спазват всички официални правила за поведение.
4.3 Стартови (тимови) листове
4.3.1 Стартовите листове трябва да бъдат попълнени и предоставени на организатора на турнира или на главния рефер преди първия мач на всеки турнир.
4.3.2 Стартовите листове не могат да бъдат променяни по време на игра.
4.3.3 Играчите са обект на проверка и потвърждение на правото за игра от главния рефер, треньора или друго официално лице на среща преди началото на мача.
4.3.4 Стартовите листове носят информация за двете имена и номера на всеки играч, включително резервните играчи. Ако номера на играча не съответства с екипировката, то той се променя в стартовия лист, след което се подновява играта без наказания.
4.4 Смени
Ако играч се контузи по време на игра, то той се сменя с резервен играч след сигнал от рефера.
4.4.1 В мач със смесени отбори резервният играч, който влиза в игра, трябва да бъде от същия пол със заменения играч и да следва реда в зоната за връщане на играчи. Ако няма резервни играчи от същия пол, то смяна не се позволява и отборът продължава игра с човек
по-малко.
4.5 Правило за игра с човек по-малко
4.5.1 Начало на игра
1. Отбор може да започне сет с един или двама играчи по-малко.
2. По никакви причини не може да се позволи на отбор да започне игра с по-малко от 6 играчи. В такъв случай /ако има по-малко от 6 играчи/ официалното лице отсъжда служебна победа за противниковия отбор.
4.6 Наказани играчи (С жълт картон)
4.6.1 Наказан играч трябва да понесе наказанието си в наказателното поле за период от 5 игрови минути. Петте минути могат да бъдат разделени и от почивка. По време на почивка или спиране на времето се спират и петте минути наказание.
4.6.2 Наказан треньор трябва да напусне игралното поле и да застане извън бариерите/мрежите, които ограждат игрището, до края на игралния ден.

4.6.3 Ако действие на играч или треньор се счете за грубо, агресивно или некоректно, реферите могат да отстранят играча или треньора от игралното поле или от мястото на провеждане на турнира. В този случай играчът/треньорът получава червен картон.
4.6.4 Ако играч с червен картон продължи да участва в мача, то той ще бъде отсъдена служебна загуба.
4.7 Намеса на зрител на игралното поле.
4.7.1 Зрители могат да връщат топката в игра, когато тя е излязла извън очертанията на игрището, като върнат топката на официално лице или директно към някой отбора. Това не се счита за неправомерна намеса.
5. Среща
5.1 Отбор домакин
5.1.1 Отборът домакин има право да избере пръв поле.
5.1.2 При липса на отбор домакин, изборът на поле ще бъде определен след хвърляне на монета.
5.2 Правила за резервно поле
5.2.1 Треньори, играчи, резерви или други представители на отбор, които не играят в момента, не се допускат в рамките на игрището Нарушаване на горното правило може да доведе до наказание и служебна загуба.
5.3 Състояние на игралното поле
5.3.1 Официално лице трябва да инспектира състоянието на игралното поле преди началото на мача.
5.3.2 Игралното поле трябва да отговаря на стандартите и да няма места по него, на които играчи могат да се подхлъзнат.
5.3.2.1 Ако по време на игра теренът стане негоден за игра и опасен за играчите, реферът може да поиска таймаут за изчистване на опасните участъци.
5.3.2.2 След изчистване на игрището съдията подновява играта.
5.4 Формат и тип мачове
5.4.1 Мач:
5.4.2 Официален мач се играе до победа. При вариант със спасяване и връщане на играчи времето може да се ограничи на 20 минути, като победител в края на времето е отбърът с повече играчи на игрището.
Ако играчите в края на двайсетте минути са равен брой, се доиграва след редовното време до улучването на първия играч – правило на „внезапната смърт”.
5.4.3 Състезания и турнири обикновено иззползват следната точкова система:
5.4.3.1 При спечелване на мач в шампионатен турнир се отсъждат 3 точки.

5.4.3.2 В турнири по групи или в турнири, където всеки отбор играе с всички останали отбори, правилото е: Колкото повече точки спечели един отбор, толкова по-нагоре ще бъде класиран в турнира.
5.4.3.3 Ако два отбора имат равен брой точки, отборът, победил в срещата мужду тях, има предимство.
5.4.4 Служебна победа
5.4.5 Слубежна победа се присъжда от рефера в полза на отбор при следните случаи:
5.4.5.1 Ако официалното лице е физически атакувано от играч, член на отбора и/или зрител.
5.4.5.2 Ако отборът не се яви на игралното поле или е на игралното поле, но не желае да започне мача в предварително определеното за това време.
5.4.5.3 Ако отбор откаже да продължи игра след като мачът е започнал, освен ако мачът не е прекъснат от официално лице.
5.4.5.4 Ако, в случай че официално лице е прекъснало играта, един от отборите не успее да поднови игра в рамките на две минути след като официалното лице е дало сигнал за подновяване на играта.
5.4.5.5 Ако отбор играе нарочно с целта да бави време.
5.4.5.6 Ако след предупреждение от рефер отбор нарочно наруши правилата на играта.
5.4.5.7 Ако след отсъждане на рефер за изваждането от игра на участник, играч или треньор, лицето откаже да напусне игралното поле.
5.4.5.8 Ако изгонен играч се върне в игра неправомерно.
5.4.5.9 Решението за служебна победа е финално и мачът не може да бъде преигран или подновен.
5.4.6 Точкуване на служебни загуби:
5.4.6.1 Служебно загубен мач резултира в печеленето на мача от противниковия отбор със съответния брой точки според регламента на турнира.
5.4.7 Отборите нямат право на таймаутове. Само официално лице може да спре играта по негова преценка поради контузия или лоши условия за игра.
5.4.8 Официалните лица може да спрат играта, за да наложат наказания, да привикат играчи или да се подмени неправилна екипировка.
5.4.9 Официално лице ще спре игра, ако играч се контузи или ако по негова преценка, се налага незабавно спиране. Официалното лице отсъжда „Таймаут!“ и позволява на медицинските лица да асистират контузения играч.
5.4.10 Треньори и медицински лица на отбора могат да влязат в игралното поле при контузия.
5.5 По време на почивката всички играчи трябва да стоят в игралното поле или на скамейката
5.6 Възобновяване на играта

Играта се възобновява от ситуацията, от която е спряна и по сигнал на официалното лице.
6. Контузен играч/Правило за кръв по играч
6.1 Контузен играч
Ако играч се контузи и има нуждата от незабавна помощ, реферът спира играта и търси помощ от медицински лица, при нужда.
6.2 Ако контузеният играч не може да продължи игра:
Картотекиран резервен играч може да влезе в игра, за да замести контузения играч за съответния сет.
6.3 Официално лице може да дисвалифицира контузен играч и да поиска неговата смяна, ако продължаването на игра ще застраши здравето на самия и/или други играчи.
6.4 Правило за кръв по играч
Ако играч, треньор или официално лице кърви или има кръв по екипировката, официалното лице:
1. Спира играта и поисква намеса на медицинско лице.
2. Привиква треньор или друг представител на отбор да окаже първа помощ или да се свърже с Бърза помощ, ако се налага.
3.Ако се налага медицинска помощ за относително кратко време, по решение на официалните лица и при положение, че няма риск за играчът/ите, то играчът може да продължи игра.
4. Правилата за цвета на екипировката не се прилагат, ако се налага смяна на екипировка в следствие на кръв по нея.
7. Възражения
1. Невалидни възражения
1.1 Възражения няма да бъдат приети или обмислени, ако са насочени към преценката или точността на решения на рефера.
1.2 Възражения се приемат единствено от мениджър, треньор, капитан или друг валиден представител на отбора.
2. Вербални възражения
2.1 Ако главния рефер определи, че възражението е валидно, то той спира играта.
2.2 Главният рефер трябва да уведоми другите официални лица и представител на другия отбор за решението си.
2.3 За да се улесни вземането на решение, всички заинтересовани страни трябва да спомогнат и да дадат нужната информация, детайли и условия, които са свързани с възражението.
2.4 Главният рефер и представителят на турнира трябва да вземат решение по отношение на възражението преди да продължи играта.
2.5 Всички топки са във владение на отборите, в които са били преди спирането на играта.

8. Официални лица
8.1 Права и задължения
8.1.1 Официалните лица са представители/огранизатори на лигата или организацията, която провежда събитието и са оторизирани и задължени да следят спазването на правилата.
8.1.2 Официалните лица може да нареждат на играчи, капитани или треньори да извършват или да прекратят извършването на дадено действие, което според тяхната преценка е нужно, за да се приложи дадено правило.
8.1.3 Официално лице може да налага наказания, дисквалифицира или изгонва играчи, капитани, треньори по всяко време.
8.1.4 Официалното лице има правото да взема решение във всяка ситуация, която не е упомената в настоящите правила.
8.1.5 Официалното лице няма право да седи отмени или постави под съмнение решение, взто от друго официално лице съобразно с предоставените права, изброени в настоящите правила.
8.1.6 Официално лице може да се консултира с друго официално лице по всяко време. Крайното решение във всяка ситуация се взима от главния рефер.
8.1.7 Основните задължения на главния рефер са:
a. Да налага правилно поведение от всички участници
b. Да инспектира игралното поле, топките и всяка друга екипировка
c. Да проверява стартовия лист и записаните в отбора играчи
d. Да наблюдава спазването на правилата на излизащите и влизащите играчи.
e. Да прекъсне игра, когато играч се контузи или има възражение.
f. Да изгони и дисквалифицира играч, треньор, мениджър за неспортсменско поведение или нарушаване на правилата.
g. Да определи служебна загуба.
17.9.3 Правата на официалното лице са в сила с навлизането в игралното поле и приключват, когато напуснат игралното поле след приключване на събитието или мача.
17.9.4 Официалните лица трябва да се представят на капитаните и треньорите на отборите.
17.9.5 Официално лице трябва да инспектира игралната зона, мрежи, топки и всяка друга екипировка
17.9.6 Официално лице трябва да изясни всички правила на представители на отборите.
17.9.7 Официално лице може да спе игра по своя преценка ако условията за игра го налагат.
17.9.8 Официално лице може да спре играта, когато играч се контузи и има нужда от незабавна медицинска намеса. Официалното лице обявява „Таймаут!“ и привиква медицинския екип или се свързва с Бърза помощ, при нужда.
9. Кодекс на поведение

9.1 Кодексът на поведение на WDA за играчи:
a. Да разбират, уважават и спазват правилата на спорта
b. Да уважават решенията на реферите и официалните лица
c. Да уважават противниците и да ги поздравяват по учтив начин след края на срещата
d. Да са отговорни за своито действия и да запазват самоконтрол
e. Да не повишават тон или да се присмиват на противници. Да ибягват използването на вулгарни изрази и неприлични думи.
9.2 Правила за поведение на официалните лица
9.2.1 Официалните лица трябва да бъдат пример за подръжание в поведението си и комуникацията с играчи, отбори, треньори, мениджъри, зрители и други официални лица.
9.2.2 На официалните лица се забранява използването на нецензурни изрази.
9.2.3 Официалните лица не бива да използват унизителни или обидни реплики към участници в събитието.
9.2.4 Официалните лица трябва да бъдат спокойни, когато комуникират с агресивни играчи или други лица и да бъдат уважителни и учтиви във всички ситуации.
9.2.5 Всички официални лица трябва да бъдат разпознаваеми по време на спортните събития, които ръководят, от играчи, треньори, зрители, официални лица и организатор и те трябва да са пример за поведение, докато ръководят събития на WDA.
10. Нарушения и наказания
10.1 Жълт картон
10.1.1 Жълтият картон индикира, че отбор или играч е получил предупреждение за неприлично, агресивно, неприемливо или неспортсменско поведение.
19.1.2. Второ нарушение – Играчът получава червен картон и е изгонен от мача до неговия край. Прилагат се и допълнителни наказания.
10.2 Червен картон
10.2.1 Червеният картон индикира, че играчът или отборът получават наказание вследствие на агресивна, вулгарна, неспортсменска или неприемлива игра или поведение.
10.2.2 Червеният картон:
1. Означава, че играчът е отстранен от мача до неговия край.
2. Играчът получава допълнително наказание за 2 мача с незабавно действие. Тези мачове могат да бъдат от същото събития или последващо събитие, организирано от WDA или национални органи.
i. Огранизаторите на турнира, официалните лица и представители на WDA могат да вземат решение дали допълнителни наказания са нужни.
ii. Допълнителни наказания за червен картон, даден на играч, могат да бъдат определени в деня на събитието или на последващо заседание.
3. По време на мача, в който наказанието с червен картон е наложено, отборът на наказания продължава играта с човек по-малко до неговия край. В последващите мачове, в които играчът е наказан, отборът има право да го замести и да играе в пълен състав.
10.2.3 Отборен червен картон: отборът губи служебно мача.

10.4 Неспортсменско поведение
10.4.1 Спортсменско поведение – Играта се основава на спортсменско поведение и феърплей. Очаква се от треньори и играчи да уважават и спазват тези джентълменски правила. Пример за неприемливо и неспортсменско поведение:
1. Използването на тактики, които застрашават здравето на играчи
2. След проверка на екипировката, опасна такава е отново сложена и използвана в игра
3. Използване на екипировка не по предназначение
4. Сбиване
5. Нарочно повреждане на съоръжения, екипировка или игралното поле.
6. Използване на вулгаризми, расистки обиди, неприлични жестове и др. е недопустимо. Играчи, треньори, мениджъри и участници на отборите не могат да обиждат противникови играчи, официални лица или зрители, или да правят каквито и да е други действия, които може да се окачествят като неспортсменски.
10.4.2 Сбиване или физически контакт с друг играч или агресивно поведение е строго забранено. Провинилият се ще бъде изгонен (с червен картон) и ще бъде изгонен от мястото на събитието. Ако официално лице не може да определи кой е инициирал сбиването, всички замесени лица биват изгонени с червен картон.
10.4.3 Сбиване между отбори води до прекратяване на мача. Играта ще бъде определена служебно като равенство. Нито един отбор няма да получи точки и всички играчи ще бъдат извадени от мястото на събитието.

 

ДАРИ ЗА НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®

Народна Топка България ®
Народна Топка България ®

Още за нас на следните адреси :

www.kimreikifoundation.com
www.www.narodnatopka.com
www.mediaplus.bg