ПРОЕКТ „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“- ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“

ПРОЕКТ „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“- ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“

Уважаеми сънародници,

през последните 100 години светът и в частност скъпата ни родина – България, бяха арена на непрестанни разделения – по пол, по религия, по етнос, по социални и класови признаци.

Бяха създадени успешни проекти – световно и европейско първенство по футбол за мъже  /отделно за жени/, световно първенство /европейско по волейбол – мъже /отделно за жени/, Формула 1 – само за мъже, и пр. Разделенията по исторически наложили се признаци се задълбочават  в наши дни, а това означава противопоставяне, липса на съзидание, враждебност.

Интернет ограничи младежта до степен на самодостатъчност. Липсата на съвместни игри в училище /момичета и момчета/ изкривява съзнанието и на двата пола в посока на непознаване на другия пол и обръщане за духовно – интимни приживявания към себеполовите общности.

В годините на прехода българите забравиха най-важното нещо – ДЕЦАТА! Така и не разбрахме, че единствения начин да променим нещо в тази страна е да възпитаме децата си по най-правилния начин.

www.www.narodnatopka.com

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

От години търся отговора но въпроса какво мога аз, конкретно Ким Рейки – какво мога да направя, за да създам дори минимална предпоставка за единението на българите и изобщо на хората в света. Зададох си следния въпрос: „Кой е този спорт, който се играе отборно, и в него вземат участие, за да победят, хора без оглед на пол, раса, религия, социално положение? Кой спорт може да се играе без възрастови ограничения, та дори и семейно?”

Сетихте ли се?! Аз да!

Именно в един такъв момент на размисъл случайно в съзнанието ми изникна сцена, позната от детството  – игра на „Народна топка„.

Тогава разбрах, че ако играта стане отново популярна, ще създаде принципи на взаимност. В играта няма разделение по пол, цвят на кожа и коса, религия, образование. Нещо повече, дори индивидуалните физически качества не са важни. Важен е духът на отбора, важна е саможертвата на отделния играч, за да бъдат всички победители.

Възраждането на интереса към спортното занимание „народна топка” беше предмет на мои усилени проучвания през последните години. Постарах се да огледам възможностите, съветвах се с познавачи на масовия и професионалния спорт, психолози, специалисти по общностни модели, кореспондирах с наши и с чуждестранни спортни федерации, със спортни мениджъри и лекари. В крайна сметка Световната и Европейската федерации по народна топка  оцениха идеята ми, взеха официално решение и делегираха права на мен,Константин Миладинов (Kim Reiki), да предприема действия за организирано развитие на този спорт в България.

Приятели, извън България народната топка е и професионален спорт. Високите спортни умения са предпоставка за  популяризиране на тази игра.


Провеждат се много състезания – регионални, европейски и световни първенства. Активно се обсъжда възможността да бъде включен спортът народна топка и като олимпийска дисциплина.

Развитите държави /с остри и нерешими проблеми, които се  зараждат тепърва в България/ са оценили, че този спорт/игра е масов, има лесни/елементарни правила, и в същото време е с много силно психологическо и социално значение, защото възпитава полезни качества. Екипировката се набавя лесно, не струва много, използват се готови игрища, правилата са елементарни.  С неголеми инвестиции може да се постигне много.

Приятели, предлагам Ви да се обединим и да положим началото на масовостта и популяризирането на „Народна топка България”.

Пътят е ясен – нека всеки, който харесва идеята, да се включи в създадени или да организира нови клубове по народна топка.

“Всеки наш избор е стъпка, всяка стъпка е действие, всяко действие е опит, а опитът е бъдеще!“

- Kim Reiki

Нека да изградим в обществеността необходимост да поиска този спорт да влезе като задължителна дисциплина в училищата. Ще направя всичко необходимо да го заобичат тийнейджърите, гимназистите, студентите и всички млади и активни българи.

Идеята ми е основана върху необходимостта от социализиращи, дисциплиниращи и укрепващи активности, достъпни за всички. Народната топка е отборен спорт, а това дава възпитание, мотивация за победа, носи толерантност и желание за развитие. Отборите могат да бъдат организирани на различни принципи, като е важно участието на всички желаещи.

Този проект е невъзможен без добронамерената Ви подкрепа. Наред с всички имиджови и рекламни възможности той ще се основава и на дарения. Средствата ще се използват за обществена полза – народната топка ще се върне в училищните зали и дворове, хора от различни социални групи ще могат да играят на кварталните игрища. Изявата на спортното поле ще бъде обвързана по подходящ начин с успеха на децата в училище, а всички участници ще бъдат стимулирани за нови състезания. Спонсорите могат да дадат полезни идеи за обогатяване на организацията и популяризирането на народната топка и с това да направят видими своите продукти и услуги. Сигурен съм, че ще създадем нещо, което ще остане за поколения напред.

До състезания на международно ниво, в което ще участват български отбори, остават няколко години. Само с общи усилия можем да постигнем равнище, което ни убягва в други области. Но винаги има начало и хора, искащи нови върхове.

Ще се радвам, ако намерим общи идеи за постигане на целите на НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

 За подпомагане на развитието на народната топка в България създадох ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“,която да бъде в помощ за набирането на средства за Народна Топка България ®.

Чрез фондацията реализирам още два проекта, които са не по-малко интересни.

Целите на фондация  „КИМ РЕЙКИ“ са следните:

–           Популяризиране, стимулиране и финансиране на надарени българи;

–           Популяризиране, стимулиране и финансиране на масовия спорт в страната с цел неговото развитие за повишаване на двигателната култура и за укрепване на физическото и психическото здраве на българите;

–           Популяризиране, стимулиране и финансиране на хора с изявени способности в сферата на спорта, науката, изкуството и културата.

–           Популяризиране, стимулиране и финансиране на всяка дейност, спомагаща за развитие и утвърждаване на българското национално самочувствие и историческо самосъзнание;

–           Популяризиране и развитие на общочовешките, обществено-културните и духовни ценности;

При желание от Ваша страна можем да проведем разговор, в който да разясня по-подробно проектите си и да чуя Вашето мнение. Същността на идеята предполага нейното скоростно развитие и дава възможност за изява в различни аспекти.

Kim Reiki Foundation

ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“

UIK /BULSTAT : 176870243

www.www.narodnatopka.com

 

СМЕТКА BGN :

IBAN : BG 18 TTBB 9400 1527113063

СМЕТКА EUR:

IBAN: BG 81 TTBB 9400 1527126964

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

(REASON FOR PAYMENT)

ПРОЕКТ „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®“

PROJECT “DODGEBALL BULGARIA”

     ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“ приема дарения и спонсорства само по банков път.

С уважение:

Kim Reiki ®

Kim Reiki ® – European Trademark

Константин Миладинов-Ким Рейки

Учредител и изпълнителен директор на Фондация „Ким Рейки“.

Създател и собственик на проект „НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®“.

  tel:  +359 885 94 84 96

www.www.narodnatopka.com

Народна Топка България ®

Няма отговори за "ПРОЕКТ "НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®"- ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен