1 result for tag: ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ По инициатива на Управителя на Сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 176984065, а именно гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 14, ет. 1, ап. 1, ... More