Още един „Доджбол“ град на картата на България – гр. Елин Пелин


Още един „Доджбол“ град на картата на България.Учениците от СУ „Васил Левски“ гр.Елин Пелин се присъединиха към програмата заистински масов спорт ДОДЖБОЛ и към инициативата на Федерация Народна топка България “ PLAY WITH US!“.Първият отбор на училището тренира и се готви усилено за новите предизвикателства.Младите спортисти поздравяват ръководството на училището за подкрепата в новото начинание, и обещават високи спортни постижения.

Да им пожелаем да сбъдват мечтите си, много здраве и УСПЕХ! Федерация Народна топка поздравява г-н Иво Бисеров за подкрепата и желанието да развива спорта Доджбол в гр. Елин Пелин. Iwo Bisserov От тази година той изучава спорта в НСА Васил Левски – Магистратура Спорт за високи постижения “ Треньор по Доджбол“.

Вече може да закупувате продуктите на марката чрез нашия онлайн пос терминал. С всяка ваша покупка, вие помагате за развитието на спорта Доджбол /народна топка/ в България.
GOTCHA® – European TradeМark established 2006 Bulgaria!
Европейската търговската марка GOTCHA ® е официален спонсор на Федерация Народна топка България за развитието на спорта ДОДЖБОЛ в България.
https://gotcha.bg/

🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Това е информация за тези, които желаят да подкрепят Федерация Народна топка България/ Dodgeball Federation Bulgaria! Търсим подходящи партньори, съмишленици, спонсори, дарители, инвеститори за отделни събития или за дългосрочно партньорство!
Предоставям ви линк към информацията за реклама на адрес … https://narodnatopka.com/reklama/
Описано е всичко необходимо за проект “ Народна топка България “ на фондация “ Kim Reiki “ !
Разберете повече за нашата инициатива PLAY WITH US на адрес..https://www.narodnatopka.com/play-with-us/ и за всички наши бъдещи планове за развитието на спорта Доджбол в България!
Реклама – НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ ®
За повече информация и контакт Kim Reiki :
Email: magicmanstudio@abv.bg
Тел: +359 885 94 84 96
#G#GOTCHA® #KimReiki #DodgeballBulgaria#DodgeballFederationBulgaria#

TheSmarts#dontgiveuponme#azsambalgarche

#азсъмбългарче#несеотказвайотмен#sportforallgameforeveryone

#sport#nationalsportacademy#националнаспортнаакадемия

#PlayWithUs#константинмиладинов#народнатопка#доджбол

#федерациянароднатопкабългария#фнтб#DBFB

#треньорпододжбол#висшедоджболнса#нса

#специалноствнсатреньорпододжбол

#kimreikifoundation#фондациякимрейки#kimreiki®
#РекламаНАРОДНАТОПКАБЪЛГАРИЯ®

Няма отговори за "Още един „Доджбол“ град на картата на България - гр. Елин Пелин"


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен