ДОДЖБОЛ в ЮЗУ“НЕОФИТ РИЛСКИ“


Благодарение на Доц.д-р Диана Пеева преподавател в к-ра Спорт ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ , спортът Доджбол по инициативата на Федерация Народна топка България “ PLAY WITH US!“, вече е и в Благоевград. Започнахме студентите с нашия спорт, поиграхме, изморихме се и се надяваме в бъдеще ЮЗУ да изгради отбор, който да представя университета на турнирите на АУС Академик.

Няма отговори за "ДОДЖБОЛ в ЮЗУ"НЕОФИТ РИЛСКИ""


    Искаш да кажеш нещо??

    HTML е позволен