Спортен празник в 38 ОУ! Зарадвахме децата с ДОДЖБОЛ!